Disclaimer

Kunyithalia.com dimiliki dan diuruskan oleh Merampong Agro Farm (MAF), tidak berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga. Pihak Kunyithalia.com juga tidak menyimpan maklumat yang dikumpul mengenai lawatan anda selain untuk digunakan bagi menganalisa prestasi kandungan melalui penggunaan 'cookies' yang anda boleh nyahaktifkan pada bila-bila masa dengan mengubah tetapan pelayar internet anda.

Anda bersetuju untuk membenarkan pihak Kunyithalia.com menggunakan dan menyimpan 'cookies' ini sekiranya anda tidak menyahaktifkan fungsi tersebut dari pelayar internet anda.

Anda bersetuju untuk membaca dan menggunakan semua maklumat yang diperolehi dari blog ini atas tanggungjawab anda sendiri. Risiko jika berlaku sebarang kerugian, kerosakan atau kemalangan yang berlaku semasa anda mencuba atau menggunakan mana-mana maklumat dari blog ini adalah atas tanggungan anda.

Pihak Kunyithalia.com sentiasa cuba menyampaikan maklumat pada tahap yang sebaiknya, namun sebarang kesilapan penulisan atau kecuaian tidak dapat dielakkan dan bukan disengajakan.

Pemilik tidak bertanggungjawab untuk penerbitan semula kandungan yang terdapat di blog ini di laman sesawang lain atau media tanpa kebenaran.

Hak Cipta Artikel, Maklumat, Bahan di laman Kunyithalia.com

Semua hasil penulisan di laman blog Kunyithalia.com ini adalah hak milik penulis dari team Kunyithalia.com kecuali ada dinyatakan sumbernya.

Anda perlu mendapat kebenaran daripada pemilik laman blog Kunyithalia.com sekiranya ingin menyalin sepenuhnya artikel tersebut ke mana-mana media termasuk blog, laman sesawang, majalah, akhbar, poster atau mana-mana media cetak atau media atas talian.

Rujukan atau keratan artikel dengan meletakkan kredit sumber dari Kunyithalia.com dibenarkan dengan syarat ia tidak diubahsuai untuk mengelakkan sebarang percanggahan maklumat.

Pihak Kunyithalia.com sentiasa berusaha untuk menghormati hak milik dan hak cipta individu lain, ini termasuk bahan-bahan seperti artikel, gambar, muzik, video, atau bahan-bahan lain yang digunakan dalam artikel-artikel atau bahagian dalam laman ini.

Pihak Kunyithalia.com juga berhak mengubahsuai kandungan bersesuaian dengan kualiti yang dipraktikkan oleh pihak kami.

Kunyithalia.com juga ada menggunakan gambar dari sumber terbuka di internet dan jika anda adalah pemilik hak cipta ini, sila hubungi kami.

Polisi penafian ini ditulis dan sah serta dikemaskini kali terakhir pada 1 September 2020 dan ia mungkin diubahsuai dari semasa ke semasa mengikut keperluan dan kesesuaian tanpa sebarang notis.

Pihak anda bertanggungjawab untuk merujuk semula halaman ini sekiranya terdapat pengubahsuaian yang dibuat.

Sekiranya terdapat sebarang masalah atau pertanyaan mengenai sebarang perkara, pihak anda boleh menghubungi kami di email merampongagrofarm@gmail.com.

Admin
MAF